Siamois et Orientaux

 

Balinais BAL Siamois SIA
Havana HAV Thaï THA
Khao Manee KAM Tonkinois TON
Mekong Bobtail MBT Toy Bob TOB
Oriental poil court OSH    
Oriental poil mi-long OLH